Novinky

Všeobecné vyhlásenieTáto stránka bola vyvinutá pre potreby M.B.Royal. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. M.B.Royal zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

M.B.Royal si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom M.B.Royal alebo tretích strán zmluvne viazaných s M.B.Royal. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom M.B.Royal.

 

Všetky osobné údaje získava M.B.Royal od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.